Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA12NAV64B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Feltételes szélsőértékfeladatok a közgazdaságtanban
A tantárgy neve (angolul):Constrained Optimization Problems in Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24 óra gyakorlat a projekt héten
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:a projekt héten mindegyik félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Matematika I. vagy Analízis I-II vagy Analízis
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kánnai Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Bevezetést nyújtani a feltételes szélsőértékfeladatok elméletébe. A mikroökonómia egyik legfontosabb kérdése a fogyasztók és termelők viselkedésének a leírása, amit a haszonmaximalizálási és a költségminimalizálási feladattal lehet megfogalmazni. Ezen feladatok megoldásához szükség van a többváltozós függvények lokális és feltételes szélsőértékeire vonatkozó ismeretekre, ezen belül a különböző típusú feltételes szélsőértékfeladatok technikai vizsgálatára, a Lagrange- és Kuhn-Tucker-féle multiplikátortételekre.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. Kétváltozós függvények deriválása, érintősík, a láncszabály különböző alakjai
2. Kétváltozós függvények szintvonalai, az implicitfüggvény-tétel
3. Egyenlőséggel korlátozott feltételes szélsőértékfeladat, a Lagrange-féle multiplikátortétel
4. Egyenlőtlenséggel korlátozott feltételes szélsőértékfeladat, a Kuhn-Tucker-féle multiplikátortétel
5. Feltételes szélsőértékfeladatok magasabb dimenzióban, budget jellegű vegyes típusú feltételrendszer


Képesség:
A kurzuson tanultak elsajátításával a hallgatók képesek lesznek rutinszerűen felírni többfeltételű szélsőértékfeladatokat (pl. költségminimalizálás, profitmaximalizálás), továbbá azokat a hozzárendelt standard módszerek által kezelni, illetve megoldani.


Attitűd:
A feladatok közös megoldásával megtanítjuk a releváns optimalizálási módszereket, egyben tisztázzuk azok felmerülő nehézségeit illetve a hozott tudásban esetlegesen megbúvó hézagokat.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: