Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Makroökonómia
A tantárgy neve (angolul):Macroeconomics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szabó-Bakos Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Modellen alapuló logikus gondolkodás, a közgazdasági fogalomtár bővítése, elemzési eszközök használata releváns gazdasági kérdések megoldására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félév során megoldandó feladatokban hol mélyebben, hol csak érintőlegesen, de megjelenítésre kerülnek az UNESCO fenntartható fejlődési céljai.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató tisztában van a legfontosabb makroökonómiai fogalmakkal. Érti a legfontosabb makroökonómiai összefüggéseket.


Képesség:
A hallgató képes releváns makrogazdasági kérdésekre adekvát választ adni. Képes alapvető modellezési technikákat használni.


Attitűd:
A hallgató érdeklődik a makroökonómiai folyamatok iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: