December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK16B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi kereskedelem
A tantárgy neve (angolul):International trade
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Misz József

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A nemzetközi kereskedelem kurzus a mikroökonómiában megismert fogalomtárat és módszertani túlélőkészletet bővíti a nemzetközi gazdasági folyamatok leírását, megértését segítő elemekkel. A kurzus során választ keresünk arra a kérdésre, hogy miért kereskednek gazdaságok egymással; ki jár jól, és ki jár rosszul azáltal, hogy a gazdaság bekapcsolódik a nemzetközi kereskedelembe; hogyan korlátozzák egyes államok a nemzetközi kereskedelmet, és mik ennek a következményei.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzusnak nem célja, hogy a nemzetközi kereskedelem környezetvédelmi, illetve fenntarthatósági kérdéseivel foglalkozzék.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyalt témakörök:
1-2. hét: Alapfogalmak, ricardói modell. Krugman-Obstfeld, 1. fejezet, 2. fejezet,.
3-4. hét: Specifikus termelési tényezők modellje, Krugman-Obstfeld, 3. fejezet és függeléke, 5. fejezet, 104-111. old.
5-6. hét: Méretgazdaságosság és tökéletlen verseny, Krugman-Obstfeld, 6. fejezet
7-8. hét: Kereskedelempolitikai eszközök: vámok, Krugman-Obstfeld, 8. fejezet, 211-222. old.
9-10. hét: A kereskedelempolitika egyéb eszközei, Krugman-Obstfeld, 8. fejezet, 223-236. old.
11-12. hét: Összefoglalás.


Képesség:
A hallgatók a kurzuson megismerkednek a nemzetközi kereskedelem alapfogalmaival, a nemzetközi kereskelem főbb modelljeivel, a kereskedelempolitika eszközeivel és képesek lesznek elméletileg értékelni a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok fejleményeit.


Attitűd:
A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika kérdéseit a lobbiérdekeken felülemelkedve, a nemzeti jólét szempontjából értékelni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: