Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAK23B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi közgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):International Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: makroökonómia
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Szabó-Bakos Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzuson megismerkednek a nemzetközi közgazdaságtan alapfogalmaival, megismerik az országok közötti gazdasági kapcsolatok főbb formáit és képesek lesznek elméletileg értékelni a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejleményeit.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: