Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MA23NAV41B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Középhaladó nemzetközi makroökonómia
A tantárgy neve (angolul):Intermediate International Macroeconomics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Makroökonómia Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Varga Gergely

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a kurzust teljesítő hallgatók értékelni tudják nemzetközi kereskedelmet meghatározó tényezőket, illetve elemezni tudják kereskedelempolitikai beavatkozások és különböző makrogazdasági események hatását egy olyan nyitott gazdaságra, melynek munkavállalóként ők is részesei lesznek. Az elemzésekben a nyitott gazdaságokat érintő releváns gazdasági kérdéseket kereskedelmi és makroökonómiai modellek segítségével gondoljuk végig. A kurzus a korábban elsajátított mikro- és makroökonómiai eszköztár ismeretét mélyíti el és alkalmazza speciális nemzetközi kereskedelmi és makroökonómiai kérdések megértésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus érinti azt a kérdést, hogy miként alakulnak ki a globális egyensúlytalanságok az országok között.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a következő fogalmak pontos jelentésével: fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, folyó fizetési mérleg, devizatartalék, nettó külföldi befektetési pozíció, átértékelődési hatás, globális egyensúlytalanság, cserearány, óvatossági megtakarítás, kockázati prémium, ikerdeficit, reálárfolyam, Balassa-Samuelson hatás, sudden stop, nominális bérmerevség, adósságelengedés, adósságcsere, adósságvisszavásárlás.
Ismeri a folyó fizetési mérleg egyenlegének intertemporális megközelítését.
Érti, hogy milyen kapcsolat áll fenn két ország árszínvonala (inflációs rátája) és valutáik nominális árfolyama (árfolyamváltozása)között.


Képesség:
Képes értékelni egy ország külső egyensúlytalanságának fenntarthatóságát meghatározó tényezőket.
Az intertemporális modell segítségével el tudja magyarázni, hogy átmeneti, tartós és várható jövedelmi-, kamatláb-, cserearány- és termelékenységi sokkok és a bizonytalanság fokozódása milyen hatást gyakorolnak egy ország folyó fizetési mérlegének egyenlegére és a nettó külföldi befektetési pozíciójára.
Be tudja mutatni, hogy az előbb említett tényezők hogyan befolyásolják a világpiaci kamatokat és a globális egyensúlytalanságokat.
Be tudja mutatni a szabad tőkeáramlás korlátozásának várható hatásait.
Be tudja mutatni, hogy a költségvetési politika változásai hogyan befolyásolják az adott ország külső egyensúlyi pozícióját.
Magyarázatot tud adni arra, hogy a tőkebeáramlás hirtelen megszűnésének milyen makrogazdasági következményi vannak lebegő és rögzített árfolyamrendszerben.
Képes elemezni az adósságelengedés, az adósságvisszavásárlás és az adósságcsere következményeit.


Attitűd:
Érdeklődik a nemzetközi makrogazdasági folyamatok iránt, nyomon követi annak legfrissebb eseményeit.

Belátja a nemzetközi makrogazdasági folyamatok strukturális, modellszerű elemzésének fontosságát.
Kritikusan értelmezi a modellek eredményeit.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: