Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBLAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati és államháztartási pénzügyek
A tantárgy neve (angolul):Corporate and National Budgetary Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Sebestyén Géza

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy két nagyobb tematikai egységre bontható. Az első órán az államháztartási pénzügyek összefüggéseit tekintjük át, a pénzkínálat, infláció, reál- és nominál kamatláb, devizaárfolyamok és monetáris politika legfontosabb alterületeit és összefüggéseit vizsgálva. A második órán a fókuszunk a vállalati pénzügyekre fog koncentrálni, tárgyalni fogjuk a vállalati mutatószámok, a Du-Pont elemzés és a beruházás-értékelési mutatószámok alterületeit és összefüggéseit. A témakörök mélyebb megértését gyakorlati esettanulmányok fogják segíteni.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
-


Képesség:
-


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Beruházás-értékelési mutatók


Képesség:
A beruházás-értékelési mutatók számításának és értékelésének megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Infláció és kamat


Képesség:
Az infláció és a kamat fogalmának, kapcsolatuknak, a nominál- és reálkamat fogalmának megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Monetáris politika


Képesség:
A monetáris politika főbb céljainak és eszközeinek megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Devizaárfolyamok


Képesség:
A devizaárfolyamok főbb mozgatóinak megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Pénz


Képesség:
A pénz funkcióinak, a pénzkínálatnak megértése


Attitűd:

Szak/képzés megnevezése:-


Tudás:
Vállalati mutatószámok


Képesség:
A legfontosabb vállalati mutatószámok megismerése, kapcsolataik megértése


Attitűd: