Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi piacok elemzése
A tantárgy neve (angolul):Analysis of financial markets
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Balogh Csaba

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határidős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyamelméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumok egy része a Pénzügyi Laboratóriumban (FinLab) lesz, ahol a Bloomberg terminálok segítségével valós piaci helyzetek is modellezésre kerülnek. Az elemzések során szükséges Excel és alapvető VBA ismeretek elsajátítása is részét képezik a tárgynak. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a főbb hazai és nemzetközi pénzügyi piaci fogalmakkal, e piacok főbb tendenciáival.

Érti és használni tudja a Bloomberg terminált pénzügyi adatok és hírek eléréséhez.
Alapszinten érti és használni tudja a pénzügyi piaci termékek elemzéséhez az Excel-t és VBA programozást.


Képesség:
Prezentáció során helyesen használja az elsajátított pénzügyi piaci fogalmakat, és adatokat tud gyűjteni a Bloomberg terminálról.

Tesztfeladat során képes pénzügyi piaci adatok elemzésére Excel és VBA segítségével.


Attitűd:
Prezentáció és szóbeli vizsga alkalmával összekapcsolja a különböző pénzügyi piaci jelenségeket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: