Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Finance and Policy
A tantárgy neve (angolul):Finance and Policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Sebestyén Géza

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy két nagyobb tematikai egységre bontható. A félév első felében az államháztartási pénzügyek összefüggéseit tekintjük át, a pénzkínálat, infláció, reál- és nominál kamatláb, devizaárfolyamok és monetáris politika alterületeit és összefüggéseit vizsgálva. A félév második felében a fókuszunk a vállalati pénzügyekre fog koncentrálni, tárgyalni fogjuk a vállalati mutatószámok, a Du-Pont elemzés, a beruházás-értékelési mutatószámok és az üzleti tervezés összefüggéseit. A témakörök mélyebb megértését gyakorlati esettanulmányok fogják segíteni.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Pénz
Infláció és kamat
Devizaárfolyamok
Monetáris politika
Vállalati mutatószámok
Beruházás-értékelési mutatók
Üzleti tervezés


Képesség:
A pénz funkcióinak, a pénzkínálatnak megértése
Az infláció és a kamat fogalmának, kapcsolatuknak, a nominál- és reálkamat fogalmának megértése
A devizaárfolyamok főbb mozgatóinak megértése
A monetáris politika főbb céljainak és eszközeinek megértése
A legfontosabb vállalati mutatószámok megismerése, kapcsolataik megértése
A beruházás-értékelési mutatók számításának és értékelésének megértése
Az üzleti tervezés módszerének megismerése


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: