Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAV23M
A tantárgy megnevezése (magyarul):FinTech kihívások a pénzügyi szektorban
A tantárgy neve (angolul):FinTech Challenges in the Financial Sector
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+szeminárium)
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar (oktatás) és angol (kiadott anyagok egy része)
Előtanulmányi kötelezettségek:Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző osztatlan képzés hallgatói számára Pénzügytan II. (Haladó pénzügytan, 4PU51NAK02O) teljesítése, többi mesterszak hallgatói számára nincs előkövetelmény.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Sebestyén Géza

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára bemutassa a FinTech innovációk, üzleti modellek alapjait és a különböző felhasználási területeit. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik számos innovatív technológiai megoldás esetében azok működési alapelveit, a felhasználási módokat, valamint, hogy ezek milyen változással lehetnek a ma ismert üzleti modellekre. Az üzleti modellek elemzésekor nagy hangsúlyt helyezünk a különféle piaci szereplők közötti együttműködések okainak feltárására, a különböző típusú piaci szereplők fejlődési és növekedési lehetőségeit is figyelembe véve. Fontos szerep jut továbbá a potenciális kockázatokkal, az ezeket célzó szabályozással és felügyelettel kapcsolatos témáknak. A tantárgy oktatása során kiemelt figyelmet kap az elméleti megalapozáson túl a gyakorlati tapasztalatok megosztása is. A széleskörű tájékozódás érdekében valamennyi téma esetében az oktatás szakértő piaci szereplők közreműködésével zajlik.

Tananyag leírása:
Bevezetés, alapok megismerése
1. Financial Technology (FinTech) bevezetés és áttekintés, pénzügyi innováció története, módszertani megalapozás, technológiai innovációs módszerek
2. Főbb piacok részletesebb áttekintése (UK, USA, Kína) és az innovációs folyamat okainak megértése
Meghatározó technológiák, innovációk részletezése
3. Elektronikus fizetések, azonnali fizetési rendszer
4. Blockchain technológiák, kriptovaluták
5. Az adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása: Big Data, felügyeleti innovációk, mesterséges intelligencia alkalmazása a pénzügyben
Üzleti modell elemzés, együttműködési keretek
6. Banki működés alapjai, digitális transzformáció a banki szektorban, innováció menedzsment, innovatív kultúra kialakítása
7. Open banking, platform alapú működés, modern ügyfélkiszolgálási módszerek, alternatív finanszírozási formák: P2P-alapú és crowdfunding üzleti modellek a pénzügyben
8. A FinTech startupok működése, kihívásaik, forrásszerzési és növekedési lehetőségek
9. Bankok és FinTech cégek előnyei, hátrányai, az üzleti modellek eltérései, együttműködés kritikus pontjai, piaci együttműködési formák, innovációs laborok, forrásszerzési lehetőségek FinTech-ek számára
Szabályozási kérdések, szabályozói keretrendszerek
10. Biztonsági kérdések a pénzügyben
11. FinTech hatása a szabályozásra, Innovation Hub, Regulatory Sandbox
12. Digitális jegybankpénz

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Pénzügyi rendszer innovációját előremozdító motivációs tényezőket, alapvető összefüggéseket, keresleti és kínálati faktorokat, valamint az innovációkra vonatkozó jogszabályi környezetet átfogóan ismeri.

Érti és pontosan használja a különféle FinTech definíciókat, valamint az ezeket lefedő termékeket, szolgáltatásokat és üzleti modelleket.

Ismeri az induló FinTech cégek és tradícionális inkumbens intézmények működését, annak körülményeit, valamint az előnyöket és hátrányokat.


Képesség:
Adott pénzügyi piac digitális érettségét különféle szempontok szerint képes felmérni és értékelni, valamint a főbb fejlesztendő területeket azonosítani

Képes azonosítani és besorolni a pénzügyi piacot hatékonyabbá tevő FinTech innovációkat, továbbá képes az innovációk vonatkozásában felmerülő jogszabályi kérdések felismerésére.

Innovatív pénzügyi terméket, szolgáltatást nyújtó vállalkozás számára képes megfelelő piacra lépési, növekedési, illetve együttműködési stratégiát felvázolni, valamint a meglévő stratégia megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát értékelni.


Attitűd:
Aktívan érdeklődik a pénzügyi rendszer hatékonyságát javító, valamint az ügyfélelégedettséget növelő innovatív szolgáltatások iránt

Belátja, hogy innovatív és egyben biztonságos pénzügyi termékek alkalmazásával saját munkájának, életvitelének minőségét javíthatja


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: