Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4MNBNAV24M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Új gazdasági kihívások a globális világban
A tantárgy neve (angolul):New Economic Challenges in the Global World
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi és őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar (oktatás) és angol (előadók és kiadott anyagok egy része)
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs előkövetelmény
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Lehmann Kristóf

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Kíváncsi vagy a legfrissebb, legújabb közgazdasági és gazdaságpolitikai fejleményekre? Érdekel, hogy a közgazdaságtudományok és gazdaságpolitika meghatározó gondolkodói, döntéshozói hogyan vélekednek a jelen és jövő kihívásairól? Olyan ismeretekre vágysz, amelyet napjaink tankönyveiből nem szerezhetsz meg, ám az életedet alakító politika szempontjából meghatározók? Szeretnél olyan nagy nevekkel találkozni, mint nemzeti bankok vezetői, az MNB közgazdasági stábjának felsővezetői és ismert külföldi egyetemek világhírű professzorai? Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszoltál, mindenképp ajánljuk az „Új gazdasági kihívások a globális világban” című kurzusunk teljesítését. A sikeres, globális ranglisták tetején álló egyetemeken hosszú ideje bevett gyakorlat, hogy nagynevű, nemzetközileg ismert és elismert, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek–szakértők oktatják a hallgatókat. Ezt a gyakorlatot honosítjuk meg a Corvinuson azzal, hogy kiválasztott, releváns gazdaságpolitikai témák szakértőit hívjuk meg vendégelőadások tartására.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Naprakész tudás a legfrissebb, legújabb válság utáni folyamatokról


Képesség:
Angol egyetemi előadásmódok és szakszókészlet elsajátítása; az esszéírás és a célratörő prezentációtartás képességének fejlesztése a rövid beadandó dolgozat megírásával és a dolgozathoz és prezentációhoz nyújtott egyéni segítséggel


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: