Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bankismeretek
A tantárgy neve (angolul):Basics of Banking
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Madar László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja megismerkedni a bank alapvető működési kereteivel. A tantárgy megismerteti a hallgatót a banki mérleg alapvető elemeivel, segít értelmezni a bank működésének alapvető sajátosságait. Három kiemelt fókuszterület megismertetését tűzzük ki a hallgatók számára: a likviditás, a tőkemegfelelés és a jövedelemezőség-mérés területeit. A hallgató megtanulja biztosítani a bank mindenkori fizetőképességét, likviditását és megismeri, hogyan történik a bankon belül a stratégiai likviditás- és kamatkockázat menedzsment. A tőkemegfelelés és tőkehelyzet, mint a bank hosszú távú működését biztosító védvonal megismerése szintén fontos eleme a tárgynak. Végezetül a hallgató megismerkedik a bankelemzés legfontosabb elemeivel, illetve megtanulja a globális és termékszintű árazás folyamatait.

A fenntarthatóság szempontjai:
A bank működésének megismerése segít abban, hogy a gazdasági fejlődés tartós, átfogó és fenntartható lehessen, és a bankok működésének alapvető mozgatórugóinak megértésével egy önfenntartó, válságálló szektor lehessen a pénzügyi rendszer.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a banki likviditásmenedzsment fogalmát.
Tudja, mi az eszköz-forrás bizottság.
Ismeri a tőkemegfelelés és a szavatolótőke fogalmát.
Ki tudja számítani a tőkemegfelelési mutató értékét, és az LCR ráta értékét.
Tudja, mit jelentenek a PD, LGD és EL betűszavak.
Ismeri a banki mérleg és eredménykimutatás legfőbb sorait.
Ismeri a ROA és ROE mutatókat, és a tőkeáttétel fogalmát.
Ismeri a CAMEL elemzés öt fő komponensét.


Képesség:
Megtervezi és fenntartja (vagy helyreállítja) a bank likviditási helyzetét.
Megtervezi és fenntartja (vagy helyreállítja) a bank tőkemegfelelését.
Fundamentális alapon beárazza a termékeket.
Biztosítja és fenntartja a bank eredményességét sikeres költségmenedzsmenttel és beruházásokkal.


Attitűd:
Alkalmazza az előadáson elhangzott likviditásmenedzsment, tőkemenedzsment és jövedelmezőségmenedzsment eszköztárat, kiszámítja és alkalmazza a gyakorlati órákon a megszerzett tudást.
Megérti a mögöttes banki üzleti folyamatokat és meghallgatja valamennyi másik csoport döntésének indokait és megérti az abból fakadó eredmények hatásmechanizmusát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: