Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Pénzügyi kommunikációs gyakorlatok
A tantárgy neve (angolul):Financial Communications
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Pesuth Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatók szakmai kommunikációs képességeinek fejlesztése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a témakörökhöz kapcsolódó alapvető pénzügyi definiciókkal.


Képesség:
A gyakorlatok során elsajátítja, illetve fejleszti a megfelelő szakmai kommunikációs technikákat.


Attitűd:
Tudatos kommunikációra törekszik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: