Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK81SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):Költségvetési intézmények gazdálkodása
A tantárgy neve (angolul):Economics of Budgetary Institutions
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga Erzsébet Teréz

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató ismerje meg a hazai költségvetési intézmények finanszírozását és működését.

A fenntarthatóság szempontjai:
Egy projekt elemzésének szempontjai között a környezeti károk okozási ill. elhárítási költségeinek figyelembevételét hangsúlyozza a tantárgy, valamint a helyes társadalmi diszkontráta megválasztását ezek értékelésekor.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Megismeri az állam közgazdasági funkcióit, a költségvetési intézmények szerepét a közfeladatok ellátásában.
Tisztában van a költségvetési intézmények gazdálkodásának jellemzőivel.
Érti a költség-haszon elemzés felépítését, összeállításának logikáját.
Ismeri az állam szerepét a globalizálódó gazdaságban.
Érti a költségvetési tervezés, végrehajtás folyamatát.
Megismeri az egészség-gazdaságtan korszerű kérdéseit, az önkormányzatok gazdálkodását, az államkincstár működését, valamint betekintést nyer a kulturális és oktatási intézmények gazdálkodásába.


Képesség:
Képes lesz konkrét állami intézkedéseket a közgazdasági funkciókhoz rendelni, piaci kudarcokat beazonosítani.
Képes állami projektek számszerűsített elemzésének kritikai vizsgálatára.
Számszerűen megadott adatokból értékelni nem piac forgalmú termékeket, társadalmi diszkontrátát számolni, projektek elosztási hatásait értékelni.


Attitűd:
A tanult elemzések alkalmasak egy tdk ill. szakdolgozat módszertanának.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: