Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAV11B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alkalmazott programozási gyakorlatok
A tantárgy neve (angolul):Applied programming skills
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Informatika, Mikroökonómia, Matematika alapok I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Gelányi Ildikó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja az alapvető analízisbeli, lineáris algebrai, statisztikai, pénzügyi, mikróökonómiai számítási ismeretek ill. készségek megszilárdítása az EXCEL VBA programozási feladatok révén.
Fontos célkitűzés, hogy a hallgatók a képletek mögött egy kiszámolási algoritmust is lássanak, képesek legyenek ilyen programokat írni, illetve „olvasni”, értelmezni, módosítani, kiegészíteni.

A tantárgy mindenekelőtt egy jól kiválasztott feladatsor köré épül.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy témája csak a módszertanok és programozási ismereteken keresztül közvetetten kapcsolódhat a fenntarthatóság kérdéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak ismerniük kell a következőket:
- VBA függvények és subrutinok írása
- változók típusai, utasítások alkalmazása
- VBA programnyelv logikája


Képesség:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak képesnek kell lenniük
- feladatok, problémák algoritmusos logika szerinti megfogalmazására
- VBA alapú programot, illetve függvényt írni a feladat/probléma megoldására, szemléltetésére


Attitűd:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatók
- igényessé válnak a saját munkájuk során az elkészített és beadásra kerülő feladatok tartalmára és külső megjelenésére vonatkozóan is
- motiváltak lesznek a lehető legjobb megoldás, azaz a leghatékonyabb programozási algoritmus megtalálásában (futamidő, algoritmus szervezés)


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: