Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAV12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szimulációs gyakorlatok
A tantárgy neve (angolul):Simulation skills
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2+0+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Informatika, Matematika alapok I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Gelányi Ildikó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik a már ismert statisztikai, matematikai eszköztár segítségével informatikai támogatottsággal komolyabb pénzügyi elemzések, szimulációk, esettanulmányok készítésére. A tárgy elsősorban olyan sztochasztikus folyamatok szimulációjára fókuszál, amelyek jól használhatóak a kötvény, részvény és az ezek segítségével kialakított portfóliók elemzésére. A pénzügyi és módszertani alapok áttekintése és informatikai adaptálása után a hallgatók néhány aktuális az adott félév elején meghatározott pénzügyi kutatási eredményt dolgozhatnak fel, majd az alapján saját elemzést készítenek és előadás formájában prezentálják a csoportnak.

A fenntarthatóság szempontjai:
Szimulációs modellezés a fenntarthatósággal kapcsolatos elemzések egyik sarok köve. A tárgy elvégzésével olyan elemzési kompetenciákat sajátíthatnak el és gyakorolhatnak a hallgatók, amiket tetszőleges fenntarthatósággal kapcsolatos vizsgálat során is alkalmazni tudnak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak ismerniük kell a következőket:
- átlátni a folyamatok dinamikáját és megérteni ezek leírására használatos modelleket
- a szimuláció készítés alapvető kritériumait, módszereit
- VBA alapú programozást


Képesség:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak alkalmasnak kell lenniük
- elméleti modellekhez illeszkedő szimulációk elkészítésére
- a szimulációk során kapott eredmények értelmezésére, elemzésére
- az eredmények prezentációjára


Attitűd:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak
- elkötelezettnek kell lennie a minőségi munkavégzés iránt;
- be kell tartania a szakma etikai normáit;
- fogékonynak kell lennie új ismeretek befogadására és elkötelezettnek kell lennie ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett;
- önálló munka esetén követnie a tudományos tevékenységre jellemező etikai normákat;
- csoportmunka esetén nyitottnak és konstruktívnak kell lennie;
- érdeklődőnek kell lennie a kapcsolódó szaktudományok iránt


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: