Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAV46M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Projektértékelés az olajiparban
A tantárgy neve (angolul):Project evaluation in the oil industry
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az olajipari beruházások alapvető jellemzőivel; iparág-specifikus projekteken és gyakorlati esettanulmányokon keresztül mutassa be és bővítse ki a már tanult értékelési módszertanokat. A félév során a hallgatók betekintést nyernek a tradicionális olajipari üzletágak (kutatás-termelés (upstream), finomítás (downstream), kiskereskedelem (retail)) és az új irányok (úgymint mobilitási szegmens) pénzügyi értékelésébe. A különböző értékelési eseteken keresztül a hallgatók az elméleti alapok számos gyakorlati alkalmazási területével ismerkedhetnek meg, amely az általános pénzügyi, illetve közgazdasági elemzői képességek további fejlesztését célozzák meg.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy során kitérünk a MOL-csoport fenntarthatósági jelentésére, amely hat fókuszterületet érint: éghajlatváltozás, környezet, biztonság- és egészségvédelem, humán tőke, közösségek, etika és vállalatirányítás.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az olajipar szegmenseit, szereplőit, tevékenységeit és beruházási folyamatát ismerete.

Tisztában van az olajipari projektek értékelési fő módszertanaival.
A bemutatott példákon keresztül a jobban megérti a valószínűség-számítás, lineáris algebra, idősor-elemzés, regresszió-számítás, származtatott termékek árazása gyakorlati alkalmazási területeit.


Képesség:
Magabiztosan alkalmazza az általános pénzügyi elemzői megközelítéseket és eszköztárat.

Elsajátítja komplex gyakorlati esetek megoldási módját.


Attitűd:
Felismeri a különböző elemzői módszertanok alkalmazási területeinek gyakorlati hasznát


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: