Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32LAV01S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európai uniós fejlesztési források
A tantárgy neve (angolul):EU Development Funds
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4 x 5
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kengyel Ákos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató megismerkedik az európai integrációs folyamat egyik legfontosabb politikájának működésével. Az uniós szintű regionális fejlesztési (más néven kohéziós) politika stratégiai jelentőséggel bír egy felzárkózó ország számára, ugyanis az uniós fejlesztési források nagy szerepet játszanak az érintett országok fejlődését meghatározó körülmények/tényezők javításában. Mindezek tükrében Magyarország számára is nagy jelentőséggel bír az uniós források megfelelő hasznosítása, a fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerének jól összehangolt kialakítása. A tárgy célja ezen szakpolitika működésének és következményeinek vizsgálata, az egyes uniós tagországok tapasztalatainak (fejlesztési terveik és projektpéldák tanulmányozásán keresztül történő) elemzése, a jó gyakorlatok megismerése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Az európai integrációs folyamat a kevésbé fejlett és strukturális problémákkal küzdő régiók számára számos kihívással jár, mivel a piaci integráció önmagában nem eredményezi automatikusan a felzárkózást. Az egyik alapvető feladat ezen régiók versenyképességének javítása, amihez az unió szintjén kialakított, aktív regionális fejlesztési politikára is szükség van. A tárgy keretében a hallgatók megismerik az Európai Unióban fennálló gazdasági és társadalmi különbségek jellemzőit, a regionális fejlettségi szintet és fejlődési kilátásokat meghatározó tényezőket; megismerik az unióban kialakított fejlesztési eszközrendszert, a vonatkozó rendeletekben lefektetett elvárásokat, a strukturális alapok által támogatott célkitűzéseket, fejlesztési prioritásokat, a fejlesztési tervek fő elemeit és megvalósításuk folyamatát. Megismerik az EU kohéziós politikája keretében nyújtott támogatások felhasználásának nemzetgazdasági hatásait az egyes uniós tagországok példáinak elemzésén keresztül.


Képesség:
A hallgató képes a fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerét értelmezni és értékelni, képes az uniós források felhasználásához kapcsolódó gyakorlati ismeretek alkalmazására is, képes értékelni az EU regionális politikájának gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásait, képes a magyar fejlesztéspolitika elemző értékelésére.


Attitűd:
A hallgató a tudatos fejlesztéspolitika fontosságát megérti és ennek tükrében képes az Európai Unió kohéziós politikája működését jobban megérteni. A hallgató felismeri az uniós szintű transzfermechanizmus gazdasági modernizációban játszott szerepét, a támogatások kölcsönös (piaci, kereskedelmi) előnyeit is reálisan tudja értékelni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: