Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK63B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Diplomácia és külgazdaság a gyakorlatban
A tantárgy neve (angolul):Economic Diplomacy in Practice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar és angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Szalai Máté

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) és a Nemzetközi Tanulmányok Intézet által közösen szervezett tantárgy célja a hallgatók szocializációjának elősegítése a magyar tudományos és szakpolitikai közösségben. A KKI a Demokráciáért Központ Közalapítványhoz tartozó külpolitikai kutatóintézményként folyamatosan szervez előadásokat, szemináriumokat és konferenciákat külgazdasági és nemzetközi kapcsolatok témakörben, valamint szakmai tevékenységével hozzájárul a magyar külpolitikai gondolkodás formálásához. A tantárgy során meghirdetett kurzusidőpontra mindig egy-egy külső vendégelőadó fog jönni, aki aktuális munkájáról és a magyar külpolitikai gondolkodás aktuális kérdéseiről fog beszélni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus lehetőséget ad az összes fenntarthatósági szempont mélyebb megismerésére és az azokhoz kapcsolódó aktuális nemzetközi politikai kérdések átbeszélésére.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik a magyar külpolitikai tudományos diskurzus napirendjét, a magyar külpolitikát és külgazdasági politikát érintő aktuális kérdéseket és betekintést nyerhet egy tudományos műhely működésébe.


Képesség:
A hallgatók képessé válnak a magyar külpolitikát érintő kérdések tudományos színvonaló megvitatására, elsajátítják a szakmai rendezvényeken való részvételhez kötődő szociális és kommunikációs készségeket.


Attitűd:
A kurzus igyekszik átadni a hallgatók számára a tudományos diskurzusokra való fogékonyságot.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: