Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7FI01NSZ04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Filozófia
A tantárgy neve (angolul):Philosophy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+1
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kiss Olga

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Kultúránk alapvető gondolkodási mintáinak összefüggéseiben való jártasság, probléma-felismerő és -elemző készség

A fenntarthatóság szempontjai:
- A "(3) Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára." cél szempontjából: a teljes egyéni élet (egzisztencia) szempontjából jelentős témák megbeszélése, az ezekre vonatkozó különböző elképzelések átgondolása
- A "(16) Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében" cél szempontjából: akülönböző kultúrák eltérő megközelítésmódjainak megismerése, a kapcsolódási pontok bemutatása, a különbségek elismerése és elfogadása


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a témakörökhöz kapcsolódó alapvető filozófiai fogalmakat, téziseket és legfontosabb megközelítésmódokat.


Képesség:
- Képes megérteni, értelmezni a témához kapcsolódó egyszerűbb filozófiai szövegeket.
- A saját szakterületén ill. hétköznapi helyzetekben is alkalmazni tudja a megismert filozófiai fogalmakat, érveket, modelleket.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: