Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNV27B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Francia (ált., felső, t.mentes)/1
A tantárgy neve (angolul):French Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:francia
Előtanulmányi kötelezettségek:általános nyelv B2 szint
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Messmer Lilly Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Általános tárgyalóképes felsőfokú nyelvtudás elérése az un. értelmiségi társalgás témaköreiben, vagy általános C1 típusú nyelvvizsgára felkészítés.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rendelkezik a franciaországi utazási élmények és országismeret, a fenntartható fejlődés, a multikulturális társadalom, a munka világának perspektívái, a kultúra és sport, a tömegkommunikáció témakörök C1 szintnek megfelelő szókincsével. Tájékozott az egyes témakörök tartalmi kérdéseiben.


Képesség:
Alkalmazza a tanult szókincset, a szóbeli és írásbeli kommunikációs formákat (szöveg tartalmi összefoglalása,
téma kifejtés, szerepjáték, érvelés, írásbeli szövegalkotás, nyelvismereti feladatok megoldása).


Attitűd:
Igénye van a megszerzett tudása bővítésére, önállóan keres és kritikai szemlélettel dolgoz fel az egyes
témákhoz kapcsolódó cikkeket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:
Tájékozott a francia társadalom, közélet és kultúra aktuális kérdéseiben. Véleménye kifejtéséhez a választékos szókincset aktívan használja.


Képesség:
Hétről hétre a szintnek megfelelően, igényesen elkészíti a tárgyalt témához kapcsolódó íráskészség feladatokat,az órán aktívan részt vesz, véleményt nyilvánít.


Attitűd:
Növekvő igénye van önállóan információt szerezni, feldolgozni, értékelni és prezentálni.