Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNV39B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Francia (szakmai, közép, t.mentes)/1
A tantárgy neve (angolul):Business French/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:francia
Előtanulmányi kötelezettségek:általános nyelv B2 szint
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Messmer Lilly Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgyalóképes nyelvtudás elérése, a négy nyelvi alapkészség, a szakmai kommunikáció és szakszókincs fejlesztése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rendelkezik a munkaerőpiac, a vállalkozási formák, a marketing, a piac szerepe a gazdaságban, a nemzetközi kereskedelem, a globalizáció, az adózási rendszerek témakörök szintnek megfelelő szókincsével, tájékozott az egyes témakörök tartalmi kérdéseiben.


Képesség:
Alkalmazza a tanult szakmai szókincset, a szóbeli és írásbeli kommunikációs formákat (szöveg tartalmi összefoglalása, téma kifejtés, szerepjáték, írásbeli szövegalkotás, nyelvismereti feladatok megoldása).


Attitűd:
Igénye van a megszerzett tudása bővítésére, önállóan keres és kritikai szemlélettel dolgoz fel az egyes témákhoz kapcsolódó cikkeket.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: