Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNV55B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Német (szakmai, felső, t.mentes)/1
A tantárgy neve (angolul):Business German/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:német
Előtanulmányi kötelezettségek:általános felső C1 vagy szakmai középfokú B2 nyelvtudás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A nyelvórákon fejlesztjük a gazdasági és üzleti kommunikációhoz szükséges német nyelvi komplex készségeket (hallás utáni értés, szövegértés, írás- és beszédkészség). A kurzust követő felsőfokú vizsga célja e négy készség mérése és annak megállapítása, hogy a vizsgázó e készségek birtokában képes-e munkavállalóként szakmai kapcsolattartásra a külföldi üzletfelekkel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: