Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNV67B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Olasz (szakmai előkészítő, t.mentes)/1
A tantárgy neve (angolul):Italian Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/4
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:olasz
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kismartoni Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A teljesen kezdő A1 szintről az A2 szintre jutás. A Nuovo Espresso I tankönyv első hat leckéjének teljesítése. Névelő, főnév neme, egyeztetése a melléknévvel, prepozíciók használata, kijelentő mód jelen idejű igeragozás.

A fenntarthatóság szempontjai:
Digitális tananyag használata.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Átlátja az olasz nyelv szerkezeti felépítését, birtokában van a szint megjelölt nyelvtani ismereteinek. Rendelkezik a bemutatkozás, kapcsolatfelvétel, a vendéglátás, a szabadidő, a szállodai ügyintézés, a tájékozódás alapszókincsével. Tájékozott a témákhoz kapcsolódó országismereti kérdésekről. A tanult mondatokat, kifejezéseket írásban és szóban is megérti és alap szinten elmondja.


Képesség:
A tanult nyelvi ismereteket alkalmazza, használja a tanult nyelvi elemeket, az ismert szituációkban reagálni, kommunikálni képes. A társalgásba kérdés megfogalmazásával bekapcsolódik. Ismeretei felhasználásával nyelvtani, lexikai, szövegértési, mondatalkotási feladatokat végez.


Attitűd:
Elkötelezett az olasz nyelv és kultúra iránt, igénye van nyelvtudása bővítésére. Nyitott az olasz kultúra köréből új ismeretek befogadására, felismeri, hogy a nyelvtanulással új értékeket kap. Saját nyelvi fejlődését önkritikusan szemléli, kész a közös munkára (szituációs feladatok, órai aktív részvétel), ezzel mások fejlődését is elősegíti.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:olasz szakmai előkészítő 1


Tudás:
Felismeri az anyanyelve és egy más tanult nyelv (angol, más latin nyelv) közötti hasonlóságokat és különbségeket, melyekre a nyelvtanulás során támaszkodhat.


Képesség:
Olasz nyelven az ismert témakörökben alap szinten kommunikálni.


Attitűd:
Igénye van olasz nyelven országismereti információkat keresni.