Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7IL50NNVA2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Spanyol (szakmai előkészítő, térítéses)/1
A tantárgy neve (angolul):Spanish Language/1
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
6
Kreditérték:0
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:spanyol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Tóth Eszter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók kezdő szintről a 2. félév végére B1-es szintű spanyol nyelvtudásra tesznek szert. A kurzus az általános nyelvi témákon túl szaknyelvi (pl. banki szolgáltatások, telekommunikáció, környezetvédelem, stb.) anyaggal is bővíti a hallgatók lexikai tudását.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az oktatás folyamán a hallgatók számára elérhető és megfizethető árú nyomtatott tankönyvet biztosítunk, ezzel a minimálisra csökkentjük a papír alapú tananyagok használatát. Ösztönözzük a digitális tananyagok, a telekommunikációs és elektronikus eszközök használatát.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus elvégzése után a hallgató birtokában lesz mind annak a nyelvtani, lexikális és országismereti tudásnak, amelyek segítségével a nyelvi alapkészségek (hallás utáni és olvasott szöveg értése, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség) mindegyikét B1-es szinten tudja gyakorolni. Ezen túl olyan szakmai ismereteket és a hozzá tartozó szókincset szerez, amely túlmutat az általános nyelvhasználaton.


Képesség:
A tanult nyelvi ismereteket alkalmazza, használja a tanult nyelvi elemeket, az ismert szituációkban reagálni, kommunikálni képes. A társalgásba kérdés megfogalmazásával bekapcsolódik. Ismeretei felhasználásával nyelvtani, lexikai, szövegértési, mondatalkotási feladatokat végez.


Attitűd:
Elkötelezett a spanyol nyelv és kultúra iránt, igénye van nyelvtudása bővítésére. Nyitott a spanyol kultúra köréből új ismeretek befogadására, felismeri, hogy a nyelvtanulással új értékeket kap. Saját nyelvi fejlődését önkritikusan szemléli, kész a közös munkára (szituációs feladatok, órai aktív részvétel), ezzel mások fejlődését is elősegíti.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: