Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NBKH2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A nemzetközi válságok a hidegháború után
A tantárgy neve (angolul):International Conflicts after the Cold War
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4/0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csicsmann László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók a kurzus végére megismerik a posztbipoláris korszak jelentősebb regionális konfliktusait, s képesek lesznek értelmezni és értékelni a nemzetközi aktorok szerepvállalását – s a háttérben meghúzódó motívumokat – a tárgyalt válságok során. A tantárgy lényegében a nemzetközi kapcsolatok története1991 utáni legfontosabb eseményeinek megértésére, elemzésére és kronologikus bemutatására koncentrál.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: