Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakmai kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):Presentation skills and academic writing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vékony Dániel

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy az első évfolyamos hallgatókat bevezeti a társadalomtudományok tanulmányozásába. A szemináriumi keretben tartandó foglalkozások különböző témák és feldolgozandó irodalom köré szerveződve megismertetik a hallgatóval a nemzetközi kapcsolatok tudományának alapjait, a szakirodalom feldolgozásának és a tudományos dolgozat elkészítésének módszerét, az előadástartást, és elősegítik a magas színvonalú vitakultúra kialakulását.

A fenntarthatóság szempontjai:
A hallgatók a szemeszter során házidolgozat és prezentáció témát választanak. Ezek során megismerkedhetnek a nemzetközi kapcsolatok terén tapasztalható kihívásokkal többek között a globális felmelegedés és a környezetszennyezés jelentette globális kihívásokkal illetve az azokra adott válaszokkal


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy során a hallgatók elsajátítják a tudományos módszerrel kapcsolatos kritériumokat. A hallgatók betekintést nyernek a tudományos tevékenység alapjaiba, megismerik, mi a tudományosság alapvető kritériumai. A kurzuson résztvevő hallgató képes lesz azonosítani a különböző lehetséges megközelítések erősségeit és gyengeségeit és képes lesz ezekkel elemzést végezni.


Képesség:
A hallgató a kurzus elvégzése után képes lesz a nemzetközi kapcsolatok tudományterülete szakirodalmát feldolgozni és alapszintű kutatómunkát végzeni a területen. Megismeri azokat a szakmai módszertani alapokat, amelyek segítségével szakmai értékű előadásokat és önálló, tudományos igényű írásműveket tud készíteni. A kurzus során a hallgató adatfeldolgozási-, prezentációs- és írásbeli képességeit is fejlesztjük. Az előadásokat követő beszélgetések hozzájárulnak az érvelés képességének fejlődéséhez, a vitakultúra kialakításához, fejlesztéséhez.


Attitűd:
A hallgatóktól aktív részvételt várunk el az órákon, valamint a megadott írásbeli feladatok elkészítését, előadás tartását, évvégi esszé elkészítését és leadását a meghatározott határidőre. Mivel a hallgatók hétről hétre kapnak házifeladatot, ezért a kurzuson résztvevők számára az időbeosztás, munkaszervezés is hangsúlyt kap. A hallgatót a kurzus teljesítése hozzásegíti a konkrét jelenségektől való elvonatkoztatásra és általánosításra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: