Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCKE2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szovjet-orosz tanulmányok
A tantárgy neve (angolul):Soviet-Russian Studies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Sz. Bíró Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus elvégzése után a hallgatók átfogó és szisztematizált képet nyernek az oroszországi átmenet politikai, gazdasági, társadalmi vonatkozásairól. A kurzus arra tesz kísérletet, hogy a hallgatók megismerkedjenek a késői szovjet fejlődés és az azt követő oroszországi politikai és gazdasági transzformáció legfontosabb fejleményeivel az 1970-es évek derekától Putyin negyedik elnöki ciklusáig, vagyis 2019-ig.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató
- ismeri a késői szovjet korszak legfontosabb eseményeit, a szovjet típusú társadalmi rendszer legfontosabb politikai, gazdasági és társadalmi jellemzőit,
- ismeri a szovjet államkeret és a szovjet típusú társadalmi rendszer felbomlásának okait és körülményeit,
- ismeri az oroszországi politikai, társadalmi és gazdasági transzformáció legfontosabb fejleményeit és jellemzőit,
- ismeri a függetlenné vált Oroszország külpolitikai törekvéseit, külpolitikai és külgazdasági kapcsolatrendszerét,


Képesség:
A hallgató
- képes eligazodni a késői szovjet korszak és az önállóvá vált Oroszország politikai, gazdasági és társadalmi viszonyai között,
- képes világosan szakaszolni az önállóvá vált Oroszország belpolitikai folyamatait, külpolitikai ambícióinak változásait,
- képes önállóan elemezni az oroszországi bel- és külpolitika változásait.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: