Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCKI6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európa-tanulmányok
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kőváriné Dr. Ignáth Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a Geopolitika szakirányos hallgatók számára európai uniós alapismereteket nyújtson. A kurzus betekintést enged az EU történetébe, felépítésébe, döntéshozatali rendszerébe és egyes szakpolitikáiba.
A kurzus elvégzését követően a hallgatók képet kapnak az európai integráció történeti, gazdasági fejlődéséről, a bővítések dinamikájáról, valamint a tagállamok közötti kooperáció kiterjedéséről. Az Európai Unió jelenlegi intézményrendszerének megismerése is része a szemeszter programjának, amelynek keretében az integráció fő szerveit, azok működését is górcső alá vesszük. A döntéshozatali mechanizmusok áttekintése az EU jogalkotásának megértését segíti. Az egyes szakpolitikák csokra magában foglalja a gazdasági kooperáció egyes aspektusai mellett a kereskedelempolitikai, bel- és igazságügyi (igazságügyi és rendőrségi) együttműködés bemutatását is, kiegészülve a bővítési politika területére is.

A fenntarthatóság szempontjai:
Egyenlőtlenségek csökkentése. (Törekedni kell az egyenlőtlenség csökkentésére az országokon belül és országok között.)
Béke, igazság és erős intézmények. (Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében. Ehhez szükséges az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint hatékony, elszámoltatható és befogadó intézményrendszer kialakítása.)
Partnerség a cél eléréséért. (Meg kell erősíteni a megvalósítás eszközeit, és meg kell újítani a globális partnerséget a fenntartható fejlődés érdekében.)


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és megérti az európai integráció kialakulásához, fejlődéséhez, intézményeihez, döntéshozatalához kapcsolódó fogalmakat.
Képes a fenti fogalmak kontextusban történő alkalmazására.
Ismeri, átlátja az Európai Unió intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusát.
Birtokában van azon ismereteknek, amelyek segítségével képes ismertetni az EGK/EK/EU intézményeit, döntéshozatali mechanizmusát, a vizsgált politikák jellemzőit.
Ismeri és alkalmazza az az európai integráció fejlődésével, intézményrendszerével, döntéshozatalával, gazdasági aspektusával, bel- és igazságügyi együttműködésével, bővítési politikájával, kereskedelempolitikájával kapcsolatos alapfogalmakat, szakzsargont.
Azonosítja az európai integráció adott aspektusával, mérföldkövével, fejlődésével, intézményrendszerével, döntéshozatalával, politikáival kapcsolatos forrásokat


Képesség:
Képesek az európai integráció fejlődésének leírására, az intézményrendszer, a döntéshozatal, egyes politikák jellemzésére, elemzésére.
Megértik az Európai Unióhoz kapcsolódó fogalmakat, és képesek azok értő alkalmazására.
Használja az előadások és szemináriumok során megismert fogalmakat, összefüggéseket.
Az európai uniós folyamatok elemzésekor alkalmazza a multidiszciplináris (történeti, politikai, jogi és gazdasági) megközelítést.
Képesek az Európai Unióhoz kapcsolódó szakirodalom felkutatására, megértésére, és kritikai szemléletére.


Attitűd:
Törekszik az európai integrációval kapcsolatos tudás további fejlesztésére.
Kritikusan olvassa, objektíven értelmezi az európai integrációval, az Európai Unióval kapcsolatos dokumentumokat, szakirodalmat.
Szem előtt tartja a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
Nyitott az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: