Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NCVJ4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi segélyezés
A tantárgy neve (angolul):International Aid
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:keddenként 9,50 – 13,10 az alábbi alkalmakkor: 0910, 1001, 1008, 1022, 1112, 1203.
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs (angolul kell tudni olvasni)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Paragi Beáta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a nemzetközi segélyezés alapfogalmaival megismertetni a hallgatókat. Hogyan alakult a nemzetközi segélyezés története az 1950-es évektől? Miért adnak segélyeket egyes országok, mások miért nem? Morális kötelességből vagy külpolitikai érdekből? Mit jelentenek a nemzetállami érdekek egy olyan korban, mikor az államhatárok egyre átjárhatóbbak? Milyen aktuális kihívásokkal néznek szembe a segélyszervezetek a digitális korban?
A tantárgy a nemzetközi segélyezés történetét, fajtáit, szereplőit, illetve alapfogalmait kívánja megismertetni az érdeklődő hallgatókkal különös tekintettel a fejlesztési, illetve humanitárius támogatások közötti különbségekre, illetve napjaink kihívásaira (digitális fejlődés, klímaváltozás társadalmi hatásai, pl. migráció, élelmezési válságok). A nemzetközi segélyezést elsősorban politikatudományi perspektívából, a nemzetközi kapcsolatok elméleteinek segítségével vizsgáljuk (a (fejlesztési) segélyezés gazdasági hatékonyságának kérdéskörét, illetve a katonai segélyezést csupán érintjük), de szóba kerülnek szociológiai és kommunikációelméleti szempontok is..

A fenntarthatóság szempontjai:
ezt majd kifejti, aki kitalálta...


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók megismerik a nemzetközi segélyezési rezsim fontosabb szereplőit, csatornáit, kialakulásának történetét, illetve a segélyezés évek során változó tematikus fókuszait. A kurzus középpontjában az alábbi jelenségek és fogalmak állnak: bilaterális és multilaterális donorok, állami vs. nem állami szereplők, nem kormányzati szervezetek, segélyek típusai, a humanitárius és fejlesztési segélyek közötti különbségek, a segélyezés elvei és végrehajtása (gyakorlata) közötti különbségek, a nemzetközi, illetve civil szervezetek által alkalmazott kommunikációs technikák, a digitális kor jelentette kihívások, valamint a segélyezéssel szemben megfogalmazható kritikák.


Képesség:
A kurzus hivatalosan előadás, ám a hallgatók aktív órai részvételére épít. Ennek megfelelően a félév
folyamán lehetőség lesz a következő képességek alkalmazására, illetve erősítésére:
- akadémiai jellegű források és sajtócikkek feldolgozása, majd
- azok alapján önálló vélemény megfogalmázása, egymással szakmai érvek mentén folytatott vita,
- annak megértése, hogy a nemzetközi segélyezés nem ellentmondásoktól mentes tevékenység,
- egy-egy prezentáció megtervezése és előadása
- határidőre való munkavégzés
- kérdésfeltevés,
- kritikai vélemények megfogalmazása a nemzetközi segélyezés témakörén belül.


Attitűd:
A kurzuson való részvétel hozzájárul, hogy a hallgatók átlássák a nemzetközi segélyezésben rejlő ellentmondásokat, felismerjék saját előítéleteiket a téma kapcsán (ha vannak), fogékonyak legyenek a fejlődő világban élők donorokkal szemben elfoglalt álláspontja iránt is. A kurzus remélhetően erősíti a hallgatók kritikai érzékét is.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:opcionális


Tudás:
opcionális


Képesség:
opcionális


Attitűd:
opcionális