Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDCV8M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A nemzetközi kapcsolatok alapjai
A tantárgy neve (angolul):Foundations of International Relations
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
10 előadás
Kreditérték:12
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)360
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tömbösítve az intenzív héten
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Mendly Dorottya

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy azoknak a hallgatóknak van meghirdetve, akik előképzettségüknél fogva felzárkóztatást igényelnek a mesteres tanulmányaikhoz. Ennek megfelelően a kurzus célja, hogy egy átfogó, összefoglaló képet adjon a nemzetközi kapcsolatok diszciplínájáról. A cél a gazdasági, történeti, és a tudományterület sajátos elméleti perspektíváinak megismerése és egységes keretbe rendezése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus az oktatási célokat kiemelten szolgálja.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Alapozó ismeretek


Képesség:
Összekötések, integrált gondolkodás
Komplex problémák megértése


Attitűd:
Alapvető szakmai attitűd elemeinek elsajátítása


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: