Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDK92M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A luxembourgi bíróság esetjoga
A tantárgy neve (angolul):Case Law of the European Court of Justice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Kardosné Dr. Kaponyi Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy gyakorlati oldalról vizsgálja a közösségi jogot. A Luxemburgi Bíróság esetjogának elemzésével a hallgatók követni tudják egy közösségi norma (rendelet, irányelv stb.) végrehajtásával kapcsolatos fejleményeket, megérthetik a kikényszerítési eljárás és az előzetes döntéshozatali eljárás menetét. A tárgy betekintést enged, a közösségi normák mindennapi alkalmazásába, a közösségi és a nemzet jog közötti kapcsolatába.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: