Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDKG4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Stratégiai tanulmányok
A tantárgy neve (angolul):Strategic Studies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
interaktív előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Külpolitika-elemzés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Marton Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a stratégiai gondolkodás serkentése általában, illetve a nemzetközi kapcsolatok leendő szakértőinek számára fontos területeken specifikusan. Ezzel a misszióval összhangban a kurzus nem kizárólag a "Strategic Studies" fókuszában hagyományosan szereplő, nagyrészt a katonai erő használatával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Célja, hogy "nagystratégiai" jellegű áttekintést biztosítson, és ennek megfelelően a napirenden szerepelnek a diplomácia, a hírszerzés vagy például a felsőoktatás kérdései is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A stratégiai gondolkodás fenntartandó minden körülmények között.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus napirendje:
I. Bevezetés, feladatok megbeszélése; II. Stratégia a felsőoktatásban; III. Stratégia a sportban; IV. Stratégia a természetben; V. Stratégiai tervezés; VI. Reguláris hadviselés; VII. Irreguláris hadviselés; VIII. Terrorizmus; IX. Nukleáris, kiber- és űrhadviselés; X. Hírszerzés; XI. Diplomácia; XII. Nagystratégia; XIII. Összefoglalás.


Képesség:
Képesség különféle stratégiai jelentőségű kérdésterületek azonosítására és feltérképezésére, a hasznos információforrások, a lényeges információk, a meghatározó kérdések és kihívások azonosítására. Ez a képesség nagyban hasonlít arra a kihívásra, mellyel egy belépő munkavállaló találkozik leendő munkahelyén.
A prezentációs készségek fejlesztése is cél (ehhez a kurzus során kb. húszan kapnak lehetőséget összesen, de opponensi feladatok vállalásával mások is fejleszthetik ilyen irányú képességeiket).
Alapvető instrukciók követésének képessége, ami a prezentációkhoz kapcsolódóan szükséges írásbeli anyagok szerkezeti felépítését illeti.


Attitűd:
A "stratégiai" jelző pontosan leírja, milyen attitűd szükséges a kurzus lényegének elsajátításához. Szükséges meghaladni azt a "hallgatói diákparadigmát", mely négy bullet-pointban várja a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat és az elképzelhető problémák megoldását. Tiszteletet kell mutatni az ajánlott és a kötelező olvasmányok iránt - azok tartalmát mélységben megismerni és átgondolni; a legalapvetőbb stratégiai tevékenység, melyet ember végezhet, a kommunikáció, és ennek folyamata (mint eszköz) mások gondolkodásának megismerését teszi lehetővé (mint cél). Ennek megfelelően kell érintkezésbe lépni szövegeken keresztül a szándékokkal, vélekedésekkel, ötletekkel bíró és kérdéseket megfogalmazó szerzőkkel.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Nemzetközi tanulmányok


Tudás:
A kurzus szakspecifikus jelentőségét az adja, hogy a külügyi/diplomáciai kérdésekkel karrierszerűen foglalkozni kívánók számára alapvető jelentőséggel bír a nagystratégia napirendjére tartozó kérdések megértése általában, illetve a katonai erő használatával kapcsolatos kérdések laikus szintet meghaladó megértésének képessége specifikusan.

A kurzus napirendje:
Bevezetés, feladatok megbeszélése - II. Stratégia a felsőoktatásban; III. Stratégia a sportban; IV. Stratégia a természetben; V. Stratégiai tervezés; VI. Reguláris hadviselés; VII. Irreguláris hadviselés; VIII. Terrorizmus; IX. Nukleáris, kiber- és űrhadviselés; X. Hírszerzés; XI. Diplomácia; XII. Nagystratégia; XIII. Összefoglalás.


Képesség:
Képesség különféle stratégiai jelentőségű kérdésterületek azonosítására és feltérképezésére, a hasznos információforrások, a lényeges információk, a meghatározó kérdések és kihívások azonosítására. Ez a képesség nagyban hasonlít arra a kihívásra, mellyel egy belépő munkavállaló találkozik egy új környezetben.
A prezentációs készségek fejlesztése is cél (ehhez a kurzus során kb. húszan kapnak lehetőséget összesen, de opponensi feladatok vállalásával mások is fejleszthetik ilyen irányú képességeiket).
Alapvető instrukciók követésének képessége, ami a prezentációkhoz kapcsolódóan szükséges írásbeli anyagok szerkezeti felépítését illeti.


Attitűd:
A "stratégiai" jelző pontosan leírja, milyen attitűd szükséges a kurzus lényegének elsajátításához. Szükséges meghaladni azt a "hallgatói diákparadigmát", mely négy bullet-pointban várja a felvetődő kérdésekkel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat és az elképzelhető problémák megoldását. Tiszteletet kell mutatni az ajánlott és a kötelező olvasmányok iránt - azok tartalmát mélységben megismerni és átgondolni; a legalapvetőbb stratégiai tevékenység, melyet ember végezhet, a kommunikáció, és ennek folyamata (mint eszköz) mások gondolkodásának megismerését teszi lehetővé (mint cél). Ennek megfelelően kell érintkezésbe lépni szövegeken keresztül a szándékokkal, vélekedésekkel, ötletekkel bíró és kérdéseket megfogalmazó szerzőkkel.