Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDV87B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Eu-Deutsch
A tantárgy neve (angolul):German for the European Union
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:német
Előtanulmányi kötelezettségek:jó német nyelvtudás
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bradean Nelu

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
az EU működésének ismertetése német nyelven

A fenntarthatóság szempontjai:
A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI:
A kurzus a fenntarthatóságot kiemelt témaként kezeli. Egy szeminárium teljes egészében a Fenntartható
Fejlődési Célokkal foglalkozik (Globális problémák és elemzésük a Fenntartható Fejlődési Célok alapján). A
klímahelyzet ismertetésére és geopolitikai vonatkozásainak közös vizsgálatára egy teljes előadást és egy
szemináriumot fordítunk.
I


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri az EU.Deutsch tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait, legfontosabb
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát, a szakterület ismeretszerzési és problémamegoldási
módszereit.


Képesség:
Az EU-Deutsch folyamatok alapfokú analízise, az összefüggések szintetikus megfogalmazása és adekvát
értékelése. Önálló tanulás és kooperáció. Rutin szakmai problémák azonosítása, megoldása.
A szakirodalom és más erőforrások értő használata.


Attitűd:
Kritikai attitűd, kreatív gondolkodás.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: