Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NDVK2M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Diplomácia-sportdiplomácia
A tantárgy neve (angolul):Diplomacy, Sportdiplomacy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 előadás + 1 szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Két évente / Őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar, angol források
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincsen
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vékony Dániel

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy oktatásának célja a nemzetközi sportélet aktuális eseményeinek (utóbbi 10 év) diplomáciaszempontú elemzése, kiemelten kezelve a Magyarországon rendezett, illetve rendezendő sportesemények politikai háttértörténéseit. A tárgy oktatása során a hallgatók megismerik a diplomácia és a sport összetett kapcsolatrendszerét. A kurzus résztvevői ezen kívűl betekintést nyernek a hazai és a nemzetközi sportszervezetek struktúráiba (állami, közigazgatási, sportegyesületi, sportszövetségi, civil szervezeti, projekt jellegű, valamint alapítványi formáit), illetve nemzetközi kapcsolataik fejlődési tendenciáira is rálátást kapnak.

A fenntarthatóság szempontjai:
A sport, illetve a sportolás immár szervesen kapcsolódik az ENSZ által meghatározott Sustainable Development Goalokhoz (SGD). Ezért minden sporttal kapcsolatos diplomáciai tevékenység közvetett módon ezen célok megvalósulását segíti elő. A jelen tárgy e tevékenységek módszeres bemutatásával hozzájárul az ENSZ által meghatározott, a sporthoz köthető SGD-k eléréséhez.

Ezen túl, a tantárgy során felmerülnek a sporttal és a sport események rendezésével kapcsolatos fenntarthatósági kihívások is. Ezek a kérdések egyre inkább előtérbe kerülnek a nagy világversenyek rendezésével kapcsolatban. A fenntarthatóság - vagy annak hiánya - egy olyan elemmé vált az utóbbi években, amely döntő fontosságú lehet egy sportesemény rendezéséért folytatott versenyben az egyes pályázók között. A kurzus elsősorban erről az oldalról igyekszik megközelíteni a fenntarthatóság kérdését.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a következő tudáselemeket sajátítják el a kurzus során.
A diplomácia és a sport viszonyának megismerése
A sportdiplomácia helyzetének feltárása a többi diplomáciával kapcsolatos tevékenység relációjában.
A sport szerepe egy adott állam önmagáról alkotott képének formálásában.
A sport és a nemzetgazdaság kapcsolatának megismerése.
Sport és állampolgárság viszonya, a honosítás kérdései.
Sporttal kapcsolatos főbb nemzetközi szervezetek megismerése.


Képesség:
A hallgató a következő képességekre tehetnek szert a kurzus során:
Használja az előadások és szemináriumok során megismert fogalmakat, összefüggéseket.
Képes lesz megkülönböztetni az egyes nemzetközi szervezeteket.
Képes lesz a nemzetközi szervezeteket pozícionálni a többi nemzetközi szervezethez kapcsolódóan.
Képes lesz a sporttal kapcsolatos diplomáciai tevékenység stake holdereinek azonosítására
Képes lesz arra, hogy átlássa, hogyan szolgálhatja a sport egy ország diplomácia tevékenységet.


Attitűd:
A hallgatóktól aktív részvételt várunk el az órákon, valamint a megadott írásbeli feladatok elkészítését, előadás tartását a meghatározott határidők betartásával. Mivel a hallgatók rendszeresen kapnak házifeladatot, ezért a kurzuson résztvevők számára az időbeosztás, munkaszervezés is hangsúlyt kap. A hallgatót a kurzus teljesítése hozzásegíti a konkrét jelenségektől való elvonatkoztatásra és általánosításra. A hallgatókat ezen kívül a kurzus a napi sporttal és diplomáciával kapcsolatos események figyelemmel kisérésére ösztönzi a kurzus. A szemeszter során ezeket a napi eseményeket is megvitatva tekintjük át a sportdiplomácia egyes pontjait. Ez pedig hozzásegíti a hallgatókat a kritikai gondolkodás elsajátításához is.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: