Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV63M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Hegemónia a XIX. és XX. században
A tantárgy neve (angolul):Hegemony in the 19th and in the 20th Century
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Szűcs Anita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Gyakran halljuk mostanában, hogy újabb nagy világválság küszöbén vagyunk. A 2008-as pénzügyi válság alatt sokat emlegették az 1929-es nagy gazdasági világválságot. A példák nagy része azzal foglakozott, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövesse el a politikai és gazdasági elit még egyszer. 1929-ben pedig hasonlóképpen sokat beszéltek az 1873-1896-os nagy válságról. A világgazdaság ciklikus természetű, és működésének természetes részét képzik a konjunktúrák és recessziók, valamint az ezeket elválasztó válságok. A kurzus alapfeltevése, hogy a világgazdaságnak ez a ciklikus rendszere nem működhet olyan állam létezése nélkül, amely politikai szabályozókeretet teremt, azaz a világgazdaságot és a világpolitikát egyetlen hegemón állam dinamikája működteti. A hegemónia világa ciklikus világ, azaz ugyanazok a jelenségek ismétlődnek újra meg újra. A kurzus célja, hogy a jelenlegi világméretű válság idején megismerjük a korábbi két hegemónia alapján a világpolitika és világgazdaság természetét, és következtetéseket vonjunk le a jelenlegi nemzetközi rendszerre vonatkozóan.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: