Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV67M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Izrael és/vagy Palesztina?
A tantárgy neve (angolul):Israel and/or Palestine?
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben (hétfőnként 9,50 – 13,10 között az alábbi napokon: 09.09., 09.30., 10.08., 10.21. 11.11., 12.02. )
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs (angolul kell tudni olvasni)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Paragi Beáta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja tartalmi szempontból az izraeli-palesztin kérdés történeti hátterének áttekintése és az aktualis fejlemények megismerése. Az első előadások Izrael és Palesztina (párhuzamos) történelmével, tényekkel és narratívákkal, társadalomfejlődéssel és a politikai berendezkedéssel foglalkoznak. Ezt követően mélyebben elemezzük a történelmi jelentőségű oslói békefolyamatot, a nagy illúziókat, a kudarc okait, illetve a napjainkban megfigyelhető regionális átrendeződést. Az utóbbi témák az aktualitásokra helyezik a hangsúlyt, többek között beszélni fogunk az alábbiakról: (i) Izrael katonai beavatkozásai a Gázai övezetben, illetve a hagyományos megszállást felváltó, ill. kiegészítő digitális megszállás lényege; (ii) kooperáció és biztonsági együttműködés Izrael és a Palesztin Hatóság rendfenntartó erői között; (iii) a belső palesztin megosztottság okai és következményei; (iv) az izraeli társadalmat szabdaló törésvonalak; (iv) a nemzetközi segélyezés anomáliái, az EU és az US álláspontjának azonos és elérő pontjai; (v) a civil szervezetek szerepe, illetve az ún. BDS mozgalom; (vi) Irán regionális törekvéseinek hatásai az arab-izraeli kapcsolatokra.

A fenntarthatóság szempontjai:
Hogy ez mit jelent...


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók megismerik az izraeli-palesztin konfliktus fontosabb szereplőit, eseményeit, illetve helyszíneit, a felek egymásnak ellentmondó álláspontjait, illetve párhuzamos narratíváit. A kurzus középpontjában az alábbi jelenségek és fogalmak állnak: az antiszemitizmus fajtái, illetve az új antiszemintizmus jelensége, a palesztin nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelem terrorizmusként való értelmezése, az izraeli függetlenségi háború vs. a palesztin nakba; az Izrael számára vitatott hovatartozású területei, illetve judeai és szamariai zsidó telepek vs. a megszállt palesztin területek; a megszállás különféle formái (területi/fizikai vs. digitális); a telepes-gyarmatosítás (settler-colonialism) lényege; a cionista és post-cionista történelemértelmezés különbségei, stb.


Képesség:
A kurzus hivatalosan előadás, ám a hallgatók aktív órai részvételére épít. Ennek megfelelően a hallgatók a félév folyamán lehetőséget kapnak a következő képességek alkalmazására, illetve erősítésére:
- akadémiai jellegű források és sajtócikkek feldolgozása, majd
- azok alapján önálló vélemény megfogalmázása, egymással szakmai érvek mentén folytatott vita,
- annak elfogadása, hogy ugyanazt a jelenséget egyidőben egymásnak ellentmondó módon is lehet értelmezni
- egy-egy prezentáció megtervezése és előadása
- határidőre való munkavégzés
- kérdésfeltevés,
- kritikai vélemények megfogalmazása.


Attitűd:
A kurzuson való részvétel hozzájárul, hogy a hallgatók ne fekete-fehérben, a jó vs. rossz küzdelmeként lássák a paleszin-izraeli kapcsolatokat, hanem fogékonyak legyenek mindkét fél - egyébként távolról sem egyéges - álláspontja iránt. A kurzus remélhetően erősíti a hallgatók kritikai érzékét is.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:opcionális


Tudás:
opcionális


Képesség:
opcionális


Attitűd: