Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV68B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Latin-amerikai civilizáció
A tantárgy neve (angolul):Latin American Civilization
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Lehoczki Bernadett Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a latin-amerikai civilizáció történetével és legfontosabb sajátosságaival, különös tekintettel a bennszülött indiánok, a gyarmatosító spanyolok és portugálok, valamint a rabszolgaként behurcolt feketék kultúráinak találkozására, egymásra hatására, ami a mai napig meghatározó és jellemző vonása a latin-amerikai társadalmaknak. A félév során a hallgatók a pre-kolumbiánus időszak legfontosabb kultúrái, a spanyol és portugál hódítás következményei, a gyarmati Latin-Amerika társadalmi berendezkedése, a függetlenségi háborúkat követő legfontosabb kihívások mellett olyan a témához szorosan kapcsolódó és ma is aktuális kérdésekkel ismerkedhetnek meg, mint az indiánkérdés, a drogfogyasztás, a társadalmi erőszak vagy a nők és fiatalok helyzete Latin-Amerikában.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus jól illeszkedik a Nemzetközi Tanulmányok BA program szakmai profiljába, előkészítve az MA program Latin-Amerika kurzusát.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók megismerik a latin-amerikai civilizáció legfőbb elemeit, történelmi kontextusba helyezve látják a térség kulturális-civilizációs sajátosságait és társadalmi dilemmáit. A kurzus középpontjában az alábbi jelenségek és fogalmak állnak: gyarmatosítás, rabszolgakereskedelem, bennszülött kérdés, modernizációs utak/kihívások, katolicizmus, felszabadítás teológiája, vallási szinkretizmus, társadalmi mozgalmak, szegénység, társadalmi egyenlőtenség.


Képesség:
A kurzus előadássorozat, de a hallgatók aktív órai részvételére épít. Ennek megfelelően a hallgatók a félév
folyamán lehetőséget kapnak a következő képességek alkalmazására, illetve erősítésére:
- akadémiai jellegű források és sajtócikkek feldolgozása,
- önálló vélemény megfogalmazása, egymással szakmai érvek mentén folytatott vita,
- órai jegyzetelés, a tudásanyag rendszerbe foglalása
- kérdésfeltevés
- kritikai vélemények megfogalmazása.


Attitűd:
A kurzuson való részvétel hozzájárul, hogy a latin-amerikai társadalmi konfliktusok és kihívások gyökereit és jellegét a hallgatók megértsék és elemezzék. Az egyes politikai és társadalmi csoportok helyzetébe belehelyezkedve megértsék a társadalmi dilemmák komplexitását, fogékonnyá váljanak a kritikai gondolkodásra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: