Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFV89M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Németország az EU-ban
A tantárgy neve (angolul):Germany in the EU
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:---
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Bradean Nelu

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a német Európa-politika megismerése

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus a fenntarthatóságot kiemelt témaként kezeli. Egy szeminárium teljes egészében a Fenntartható
Fejlődési Célokkal foglalkozik (Globális problémák és elemzésük a Fenntartható Fejlődési Célok alapján).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a Németország az EU-ban tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait, legfontosabb
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát, a szakterület ismeretszerzési és problémamegoldási
módszereit.


Képesség:
A Németország az EU-ban folyamatok alapfokú analízise, az összefüggések szintetikus megfogalmazása és adekvát
értékelése. Önálló tanulás és kooperáció. Rutin szakmai problémák azonosítása, megoldása.
A szakirodalom és más erőforrások értő használata.


Attitűd:
Kritikai attitűd, kreatív gondolkodás.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: