Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NFVI4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Külképviseleti kurzus
A tantárgy neve (angolul):Foreign diplomatic representation in practice
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévben, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Matura Tamás Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a külügyi életpálya iránt érdeklődő egyetemi hallgatók külképviseleti munkával kapcsolatos gyakorlati ismereteinek bővítése. Másodlagos célja diplomáciai munka ismertségének és elismertségének növelése a fiatalok körében. A minden alkalommal más témát felölelő előadásokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy-egy munkatársa tartja, így a hallgatók gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberektől sajátíthatják el a diplomáciával kapcsolatos ismereteket.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A diplomata előadók prezentációikban számos szakterületet bemutatnak, így a hallgatók ismereteket szereznek a nemzetközi jog, a protokoll, a gyakorlati diplomácia, a szervezetfejlesztés vagy éppen a nemzetközi segélyezés területéről is.

1. Bevezetés a diplomáciai protokollba
2. A Külgazdasági és Külügyminisztérium iratkezelése
3. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezete, működése
4. Beosztott diplomata munkakörök bilaterális külképviseleteken
5. Konzuli munkakörök
6. Multilaterális külképviseletek a beosztott diplomaták szemszögéből
7. Gazdaságdiplomácia az exportfejlesztés és a beruházás-ösztönzés tükrében
8. Adminisztratív munkakörök - gazdasági felelősök és gazdasági vezetők
9. Misszióvezetők bilaterális külképviseleteken
10. Látogatás a KKM-be


Képesség:
A tantárgy segítségével a hallgatók gyakorlati képességekre tesznek szert a diplomácia számos területe kapcsán. A később a KKM kötelekébe kerülő diákjaink már ismerik a diplomáciai alapvizsga egyes elemeit, képesek átlátni a külügyi szervezetrendszer működését, az egyes diplomáciai munkakörök alapvető feladatait, és mindemellett felkészültekké válnak a diplomáciai munka során előforduló meglepő és váratlan események kezelésére.


Attitűd:
A hallgatók a félév végére eldöntheti, hogy valóban érdekli és vonzza őket a külügyi életpálya, vagy éppen ellenkezőleg, ráébredhetnek, ha az nem nekik való.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: