Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK47B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kereskedelmi jog
A tantárgy neve (angolul):Commercial Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Gazdasági jog
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Nemessányi Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók képesek lesznek a nemzetközi kereskedelmi forgalomban jellemzően felmerülő jogi problémák felismerésére, s jogászokkal együttműködve e jogi problémák megértésére, elemezésére. Az előadás keretében elsajátított gyakorlati ismeretek alapján a hallgatók képesek lesznek a probléma megoldására és a szükséges üzleti döntések meghozatalára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: