Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK53B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul):Thesis Seminar
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:0
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)0
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Legalább 4 félév elvégzése
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Gazdálkodás Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kacsirek László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat mind módszertani, mind szakmai oldalról a szakdolgozatuk megírására. Cél, hogy a szakdolgozatuk megírása során megtanuljanak egy szakmai szempontból igényes tanulmány, elemző dolgozat megírására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a hivatkozás szabályait.
Tudja, hogyan épül fel egy szakdolgozat.


Képesség:
Képes megtalálni és lehatárolni egy kutatási témát megadott követelményeknek megfelelve.
Képes hatékonyan irodalmat kutatni és feldolgozni.
Képes megválasztani a választott téma kutatásához és a dolgozat megírásához szükséges módszertant.
Képes szakmai szempontból igényes tanulmány, elemző dolgozat megírására.
Megírja szakdolgozatát.


Attitűd:
Munkatervet készít és követ, betartja a határidőket.
Konzulensével együttműködve dolgozik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: