Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK87B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európai gazdasági integráció
A tantárgy neve (angolul):Economics of European Integration
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Az Európai Unió fejlődése, Európai poitikák c. szakiránytárgyak elvégzése
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kengyel Ákos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerik az integrációs folyamat gazdasági mozgatórugóit és a résztvevő gazdaságokra gyakorolt hatásokat; megismerik a piaci integráció mélyülésének megvalósulását az Európai Unióban. Az integráció piaci hatásai mellett kiemelt figyelmet kap az uniós szintű gazdaságpolitikai szabályozási kérdések vizsgálata: többek között a felzárkózás, a kohézió erősítésének kérdésköre, a gazdasági kormányzás kereteinek bemutatása és az uniós szintű költségvetés funkcióinak vizsgálata. Ezen ismeretek segítségével a hallgatók képesek elemezni Magyarország EU-tagságának gazdasági összefüggéseit, a tagság makrogazdasági teljesítményre gyakorolt hatásait és a kapcsolódó szakpolitikákra gyakorolt következményeket, az ezekből következő feladatokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri az integrációs folyamat gazdasági mozgatórugóit; az együttműködés hatásait, megérti a gazdasági integrációtól várt következményeket; megismeri az európai uniós szintű, gazdaságpolitikai területeket érintő szabályozási keretek kialakításának indokait; megérti egyes meghatározó szakpolitikák (agrárpolitika, kohéziós politika, kereskedelempolitika, monetáris politika) gazdasági céljait; megismeri a pénzügyi integrációs folyamatot, a gazdasági és monetáris unió működését, az európai gazdasági kormányzás kereteit; megismeri az EU közös költségvetésének feladatait; megismeri Magyarország európai uniós tagságának fő gazdasági és gazdaságpolitikai következményeit.


Képesség:
A hallgató képes elemezni a gazdasági integrációtól várt pozitív és negatív hatásokat, képes egyes uniós szintű gazdasági szakpoltikák
működésének következményeit elemezni, értékelni; képes az egyes szakpolitikák előtt álló kihívásokat és kívánatos elmozdulási irányokat értékelni; képes az uniós szintű költségvetés feladatainak és funkcióinak értelmezésére; képes a magyar EU-tagság hatásait elemezni.


Attitűd:
A hallgató felismeri, hogy az európai integrációs folyamatban való részvétel milyen meghatározó szerepet játszik Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából. Kellően kritikusan, de a tények ismeretében tud véleményt formálni az uniós tagság gazdasági és gazdaságpolitikai hatásairól.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: