Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGK89B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európai uniós ismeretek
A tantárgy neve (angolul):European Union Studies
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi / tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kengyel Ákos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók megismerik az európai integrációs folyamat fejlődését, az intézményi és döntéshozatali rendszert, a főbb közös politikák működését, az uniós tagság feltételeit és hatásait. Ezen ismeretek segítségével képesek elemezni Magyarország EU-tagságának összefüggéseit, a tagság hatásait és az abból adódó feladatokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri az integrációs folyamat mozgatórugóit; az együttműködés hatásait, megérti a gazdasági integráció következményeit az abban résztvevő országok gazdaságára és vállalataira; megismeri az európai uniós szintű intézményi és döntéshozatali folyamatokat; megérti a meghatározó közös politikák (agrárpolitika, kohéziós politika, kereskedelempolitika, monetáris politika) célját, működését; megismeri a pénzügyi integrációs folyamatot, a gazdasági és monetáris unió működését, az európai gazdasági kormányzás kereteit; megismeri az EU közös költségvetésének feladatait; megismeri az EU külkapcsolati rendszerét és a kibővülés folyamatát; megismeri Magyarország európai uniós tagságának fő állomásait, az uniós tagság következményeit.


Képesség:
A hallgató képes elemezni az integrációtól várt pozitív és negatív hatásokat, képes az egyes uniós szakpoltikák működésének következményeit elemezni, értékelni; képes az egyes szakpolitikák előtt álló kihívásokat és kívánatos elmozdulási irányokat értékelni; képes az uniós szintű költségvetés feladatainak és funkcióinak értelmezésére; képes a magyar EU-tagság hatásait elemezni.


Attitűd:
A hallgató felismeri, hogy az európai integrációs folyamatban való részvétel milyen meghatározó szerepet játszik Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából. Kellően kritikusan, de a tények ismeretében tud véleményt formálni az uniós tagság hatásairól.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: