Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGV60M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Aktuális nemzetközi kérdések
A tantárgy neve (angolul):Current International Issues
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente ősszel
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Matura Tamás Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a világ legfontosabb nemzetközi eseményeibe. Az egyes órákat a Nemzetközi Tanulmányok Intézet különböző oktatói saját szakterületük aktuális nemzetközi ügyeiről adják. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne csupán elméleti, jogi vagy történelmi szempontból ismerkedjenek a nemzetközi kapcsolatokkal, hanem megismerkedjenek napjaink aktuális nemzetközi ügyeibe, konfliktusaiba. Így az előadások témái lefedik Európa, Latin-Amerika, Kelet-Ázsia és Afrika illetve a Közel-Kelet régióit. A konkrét témák szemeszterről szemeszterre változhatnak, hiszen minden alkalommal az éppen legfontosabb ügyek kerülnek terítékre.

A fenntarthatóság szempontjai:
Nem releváns


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus segítségével a hallgatók ismereteket szereznek számos aktuális nemzetközi ügyről, megértik és elsajátítják az egyes konfliktusok különböző szereplőinek nézőpontját, érdekeit és céljait, illetve a szereplők közötti kapcsolatok alapjait. A főbb témák a következőek:

Kína felemelkedése
A hongkongi megmozdulások
Afrikai konfliktusok
A tajvani kérdés
Francia reformok - Emmanuel Macron elnökségének értékelése
A japán “normalizáció”
A koreai konfliktus
Új szelek Latin-Amerikában: Brazília és Argentína
Baloldali kihívások Latin-Amerikában: Kuba, Venezuela és Bolívia
Oroszország
A szíriai konfliktus aktualitásai


Képesség:
A kurzus végeztével a hallgatók képessé válnak az egyes régiók főbb eseményeinek és konfliktusainak elemzésére. Megértik és megfelelően használják az egyes ügyekhez kapcsolódó fogalmakat és képesek bemutatni az egyes szereplők érdekeit és álláspontját.


Attitűd:
A legfontosabb elvárás a hallgatók irányába, hogy azok a kurzus segítségével nyitottabbá váljanak az egyes, Európától akár igen messze eső ügyek iránt. Emellett objektíven és pártatlanul megértik az egyes ügyek szereplőinek álláspontját.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: