Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7NK40NGVD1M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Sajtó és politika: nemzetközi áttekintés
A tantárgy neve (angolul):Press and Politics: an International Overview
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2/0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve:Sz. Bíró Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse meg a világ vezető hatalmainak és Magyarország szomszédainak elektronikus, nyomtatott és internetes sajtójával. Ezek az ismeretek segítséget nyújtanak abban, hogy a híreket és sajtóelemzéseket súlyuknak és jelentőségüknek megfelelően tudják értékelni. Ehhez ismerni kell az egyes vezető sajtótermékek ideológiai és politikai kötődését, az adott ország médiaterében elfoglalt helyét és tekintélyét, tradícióit és - ha releváns – tulajdonosi hátterét. A kurzus arra is kísérletet tesz, hogy bemutassa az egyes kormányzatok sajtópolitikáját. Megismerteti a hallgatókat az adott társadalom sajtófogyasztási szokásaival, illetve azok változásaival, valamint az egyes meghatározó sajtótermékek iránti társadalmi bizalom alakulásával.

A fenntarthatóság szempontjai:
A nemzetközi sajtó mértékadó szereplőinek komoly felelőssége van a globális partnerség és hatékonyságra törekvő együttműködés támogatásában és ezzel hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató
- ismeri a sajtó és politika összetett viszonyát, kapcsolatuk különböző típusait,
- ismeri e bonyolult kapcsolatrendszer regionális különbségeit, azok létrejöttének okait,
- magabiztosan képes eligazodni a nemzetközi sajtó világában, pontosan tudja az egyes sajtótermékek fontosságát és befolyásosságát,
- tisztában van a sajtófogyasztási szokások változásaival és az azok hátterében álló okokkal,


Képesség:
A hallgató
- képes világos különbséget tenni a kormányzatok sajtópolitikája között,
- képes beazonosítani az objektív és elfogulatlan tájékoztatás kritériumait,
- képes felismerni a politikai manipuláció eszközeit és gyakorlatát,
- egy-egy hír, illetve elemzés kapcsán képes azok hitelességét viszonylag pontosan megítélni,


Attitűd:
A hallgató, ha érdeklődik a nemzetközi rendszer működése iránt, ha foglalkoztatják a világban végbemenő folyamatok, akkor – mert ezzel kapcsolatos ismereteinek jelentős részét a napi sajtóból nyeri – elemi érdeke, hogy tisztában legyen azzal, honnan „beszélnek hozzá”. Az egyes médiumok ideológiai, politikai és tulajdonosi kötödése sajátos „fénytörést” ad az általuk közölt híreknek és elemzéseknek. Ezek felismerése és érzékelése nélkülözhetetlen eleme a minél pontosabb és elfogulatlanabb tájékozódásnak.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: