December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAK07S
A tantárgy megnevezése (magyarul):A pszichés fejlődés zavarai
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
13 előadás
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodnár Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató legyen tisztában az órán és a megadott irodalomban ismertetett pszichés jelenségek jellegzetességeivel, a tanár és az iskolapszichológus együttműködésének sajátosságaival, a mentálhigiénés prevenció lehetőségeivel.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a fenntarthatóság szempontjait a pszichés zavarok társadalmi vonatkozásaira történő reflexióval, az értékekkel kapcsolatos kritikus és reflektív gondolkodás erősítésén keresztül jeleníti meg, valamint az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazásának hangsúlyozásával jeleníti meg.
A fenntarthatóságot támogató tantárgyi elemek:
- rendszergondolkodás (társadalmi, kulturális, szociális, rendszerek/ környezet kapcsolata a a hatásgyakorlás)
- reflektív tanulás szempontjai: mások és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a gyakoribb pszichés rendellenességek megnyilvánulási formáit és korai felismerésük lehetőségeit.
Ismeri a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia főbb módszereit párhuzamban körbejárja a pedagógus és az iskolapszichológus (nevelési tanácsadó intézet, iskolai tanácsadó központ) együttműködésének sarkalatos kérdéseit.


Képesség:
A rendszerszemléletű megközelítés jegyében át tudja tekinteni a lelki zavarok kialakulását elősegítő és gátló jelentősebb biológiai, pszichés és szociális (ezen belül elsősorban iskolai) folyamatokat.
Képes párhuzamban körbejárni a pedagógus és az iskolapszichológus (nevelési tanácsadó intézet, iskolai tanácsadó központ) együttműködésének sarkalatos kérdéseit.


Attitűd:
A hallgató tisztában van és elfogadja az órán és a megadott irodalomban ismertetett pszichés jelenségek jellegzetességeit képes azokhoz empátiával viszonyulni, a tanár és az iskolapszichológus együttműködésének sajátosságaival és munkájában támogató, együttműködő elfogadja a mentálhigiénés prevenció lehetőségeinek fontosságát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: