December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAK08S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációfejlesztő tréning
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
gyakorlat
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Forgács Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy élmény- és problémacentrikus tréning folyamaton keresztül fejleszti a résztvevők konfliktuskezelési készségét. A kurzus csoportos technikákat mutat be, melyekkel fejleszthető a személyközi interakció, valamint a meggyőző-, az empátiás és a konfliktuskezelési készség. A bemutatandó technikák alkalmasak arra, hogy – az „együttes élmény” átélésén keresztül – a csoportban erősödjön a csapatszellem.

A fenntarthatóság szempontjai:
Törekszünk arra, hogy a hallgatók minél kevesebb papír alapú munkaanyagot használjanak, amit lehet digitális módon kapnak meg.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tréning módszer kialakulásának története, pedagógiai céljai, technikája, előnyei, hátrányai és lehetőségei.


Képesség:
A szociális készségek, a problémamegoldás és a kommunikáció fejlesztése.


Attitűd:
Tolerancia, empátia, együttműködés, kooperáció.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: