December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAK30S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Konfliktuselemzés
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
tréning
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Forgács Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
a hallgatók elsajátítják a pedagógiai folyamat során felmerülő konfliktusok hatékony, vesztes nélküli megoldásának eljárásait. Saját élményű helyzetek feldolgozásával olyan jártasságok és készségek kialakítására kerül sor, amelyek nyomán fejlődnek a hallgatók konfliktus-megoldási képességei. Ennek nyomán javul az általuk irányított oktatási-nevelési folyamat hatékonysága, mert az elkerülhetetlenül jelen lévő konfliktusok megfelelő kezelése feltétele a tanulás, az optimális személyiségfejlesztés megvalósulásának.

A fenntarthatóság szempontjai:
A konfliktusok eredményes kezelése hozzájárul a befogadó, igazságos és minőségi oktatás megvalósulásához, valamint az élethosszig tartó tanulás iránti elkötelezettség kialakulásához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók ismerik a konfliktusok különböző megközelítési lehetőségeit, a különböző tudományterületeken alkalmazott meghatározásait.
A hallgatók fel tudják sorolni a konfliktusok különböző tipizálási formáit és meg tudják határozni ezek szerepét a megoldások kiválasztásában.
A hallgatók felismerik a kommunikációs sajátosságok összefüggését a konfliktusok kialakulásában és megoldásában.
A hallgatók ismerik az iskolai konfliktusok sajátosságait (szervezeti sajátosságok, szereplők stb.).
A hallgatók ismerik az empátia, a bizalom és az együttműködési készségek szerepét az iskolai konfliktusok megoldásában.
A hallgatók fel tudják idézni és meg tudják határozni a vesztes nélküli konfliktusmegoldás stratégiáit, lépéseit, módszereit.


Képesség:
A hallgatók képesek beazonosítani a konfliktusok alapvető formáit, típusait és ennek megfelelően ki tudják választani a felmerült konfliktusok lehetséges és hatékony megoldási módjait.
A hallgatók meg tudják különböztetni az egyes konfliktusmegoldási stratégiák alkalmazási feltételeit.
A hallgatók eredményesen tudják alkalmazni az elsajátított ismereteket az iskolai konfliktusok hatékony megoldása érdekében.


Attitűd:
A hallgatók elkötelezettek a konfliktusok erőszakmentes megoldási módjai iránt. Az iskolai szereplők között kialakuló konfliktusokhoz konstruktívan viszonyulnak, megoldásuk során törekednek a partneri viszony fenntartására, minden érintett fél érdekeinek figyelembe vételére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: