December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAK47S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Intézményi kommunikáció, marketing
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente, őszi félév
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Tanárképző és Digitális Tanulásközpont Egyéb szervezeti egység
A tantárgyfelelős neve:Dr. Daruka Magdolna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a Hallgatók megismerik azokat a menedzsment technikákat, különböző marketingeszközöket valamint a marketingkommunikáció szakszerű és tudatos alkalmazásának elméleti-gyakorlati lehetőségeit, amelyek hozzájárulhatnak egy adott közoktatási intézmény piaci céljainak eléréséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: