December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7PE20LAKC7S
A tantárgy megnevezése (magyarul):A tanácsadás/mentorálás módszertana, gyakorlata
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+7+0
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Sass Judit Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A gyakorlat célja a tanácsadás és mentorálás elmélete kurzus során elsajátított ismeretek saját-élmény jellegű feldolgozásának elősegítése.
Cél a résztvevők meglévő valós helyzetekben szerzett tapasztalataira, tudásmegosztására építve, a gyakorlati tanácsadási, mentorálási helyzetek kipróbálása, a tanácsadói kompetencia és stílus sajátosságainak (erősségek és gyengeségek a lehetséges fejlesztési pontok) azonosítása. A tanácsadás és mentorálás megismert módszerinek, alkalmazásának tréning jellegű kipróbálása.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tréning fenntarthatóságot támogató elemei:
- rendszergondolkodás és a partneri megközelítés hangsúlya
- reflektív tanulás szempontjai: az ismeretek alkalmazás során problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a többféle nézőpont, megközelítés, a személyes tapasztalatok és érzelmek bevonása a feldolgozásba, a tudatos döntéshozatali folyamatok, mások (kliens) és saját jogok tisztelete és méltányosság, tolerancia értékek szem előtt tartása.
- a fenntarthatósági módszertani elemei: értékek tisztázása, holisztikus gondolkodás, döntések közvetlen és hosszú távú hatások elemzése, elméletek és döntések gyakorlati vonatkozásainak elemzése.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- felismeri a pedagógusjelöltekkel, pályakezdőkkel való foglalkozás és a felnőttképzés specifikumait, a tanácsadás szakmai követelményeit és etikai elvárásait
- ismeri a reflektív gondolkodás, a szakmai elemzés fejlesztésének módszereit, technikáit.
- azonosítja saját tapasztalatai alapján a szervezeti jellemzők hatását a pedagógusok munkájára.


Képesség:
- képes a mentori helyzethez kapcsolódó elvárások és azok hatásának azonosítására
- képes a mentori szerepértelmezése és mentori kompetenciái értékelésére és fejlesztési célkitűzések kialakítására.
- képes a mentorált célzott megfigyelése során szerzett információk felhasználására a tanácsadási, mentorálási helyzetben
- képes a pedagógiai problémahelyzetek felismerésére, tanácsadás során azok kezelésében segítséget nyújtani,
- képes a mentorálási, tanácsadási helyzetben vezetési stílusát, kommunikációját reflektáltan megközelíteni és a kontextushoz, a mentorálthoz igazítani
- képes a mentorálás szempontjából hatékony, kreatív válaszokat keresni/találni a különböző kontextusban felmerülő pedagógiai problémákra,
- képes hatékony szakmai együttműködésre, egyenrangú kommunikációra, konstruktív problémamegoldásra pályakezdőkkel és kollégákkal is.


Attitűd:
- elfogadó, támogató, türelmes a mentori helyzetben
- igényli és elfogadja a visszajelzéseket, és felhasználja azokat a mentori kompetencia fejlesztése érdekében.
- fontosnak tartja a folyamatos önreflexiót a saját mentori fejlődése érdekében.
- törekszik a mentori, tanácsadói munkához kapcsolódó ismeretek és módszerek fejlesztésére, képzi magát.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: